Horarios

Planificación Semana 30 de noviembre - 4 de diciembre:

                         AULAS

                         MODALIDAD PRÁCTICAS

                     

 

Curso 2020-2021: ESCENARIO A

                           GRADO:

                                         Primer curso.    Segundo curso.    Tercer curso.     Cuarto curso.

 

                           DOBLE GRADO:

                                        Primer curso.     Segundo curso.    Tercer curso.     Cuarto curso.

 

                            MÁSTER:  

                                         Primer curso.    Segundo curso.